Tủ lạnh cấp đông mềm là gì? Có nên sử dụng tủ lạnh cấp đông mềm không?